Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Giurgiu
 

 

 
 
 
 
La editura CECCAR a apărut lucrarea:
Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile -Ghid de aplicare-Ediţia a IV-a, revizuită (foto)
Modificările legislative din ultima perioadă, respectiv abrogarea, modificarea precum şi apariţia unor noi reglementări, au impus revizuirea Standardului profesional nr.35 - Expertizele Contabile, standard ce reprezintă un reper metodologic şi procedural în activitatea experţilor contabili.
Modificările aduse de această a IV-a ediţie revizuită a standardului privesc noile prevederi a căror determinantă este îmbunătăţirea activităţii şi oferirea unor servicii profesionale la standarde ridicate ale calităţii tuturor beneficiarilor acestor lucrări.
Astfel, completările şi modificările introduse urmăresc creşterea calităţii serviciilor contabile profesionale, îmbunătăţirea relaţiilor dintre expertul numit şi expertul recomandat de parte, creşterea încrederii beneficiarilor asupra lucrărilor de expertiză contabilă prin rigoarea întocmirii raportului de expertiză astfel încât acesta să ofere beneficiarului posibilitatea verificării prevederilor legislative folosite de expert în fundamentarea concluziilor sale.
Această lucrare face parte din Colecţia de Standarde elaborate de CECCAR şi conţine Standardul, Ghidul de aplicare precum şi Normele generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil.
Standardul profesional nr.35 - Expertizele Contabile este recomandat tuturor celor interesaţi. Pentru a achiziţiona lucrarea vă puteţi adresa filialei CECCAR Giurgiu.

 

 

Vă prezentăm publicaţiile de specialitate puse la dispoziţia dvs.

 

OFERTA DE CARTE 2011


E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009