Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Giurgiu
 IN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI !!!!

 

Având în vedere prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările ulterioare, filiala CECCAR Giurgiu organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari în două sesiuni, după cum urmează:

 

- 05 decembrie 2016, orele 1600 - 1800, prima sesiune 

  - 16 decembrie 2016, orele 1600 - 1800, a doua sesiune.

  

Înscrierile se vor efectua până la data de 24.11.2016, pentru cei care participă la prima sesiune şi până la 09.12.2016, pentru cei care participă la a doua sesiune.

 

  La înscriere, experţii contabili vor prezenta:

 1. Cerere înscriere în Grupul Experţilor Judiciari (click aici)

2. Fişă de opţiuni privind specializările (click aici )

3. O fotografie tip legitimaţie.

Valoarea taxei de participare la testare este de 15 lei, inclusiv costul legitimaţiei. 

Taxa se achită o dată cu depunerea cererii de înscriere.

Testarea va avea loc la sediul filialei şi constă în completare, în mod individual, a unui test grilă compus din 50 întrebări, fiecare având trei variante de răspuns din care una corectă. Fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte.   

Tematica şi bibliografia 

Set intrebări test GEJ 

 

 

  

  

IMPORTANT !!!!!!

 

 Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare pot fi găsite aici.

Normele pot fi consultate şi la sediul filialei  situat în strada Vlad Ţepeş, bl. C2, parter.
 
Procedura privind intocmirea, actualizarea si comunicarea catre Ministerul Justitiei - Directia pentru servicii juridice conexe, a "Listelor expertilor contabili pe specializari".
 
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009