Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Giurgiu
 ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI CARE DORESC SĂ DEVINĂ MEMBRI ÎN GEJ

Anunțul nu se adresează membrilor care sunt deja înscriși în GEJ 

 

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:  

1.            Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;  

2.            Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;   

3.            Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;   

4.            Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;   

5.            Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018 

Prima sesiune de testare 

6.            Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30; 

7.            Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018; 

8.            Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018; 

9.            Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018; 

A doua sesiune de testare 

10.         Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30; 

11.         Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018; 

12.         Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018; 

13.         Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018. 

La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.  

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul. 

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro.

 

Cerere de înscriere în GEJ - click aici

Fișa de opțiuni - click aici 

Documentele necesare dosarului, precum și tematica pentru testare pot fi consultate pe site-ul www.ceccar.ro secțiunea Expertiză contabilă.

 

 

IN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI !!!!

 

Având în vedere prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările ulterioare, filiala CECCAR Giurgiu organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari în două sesiuni, după cum urmează:

 

- 05 decembrie 2016, orele 1600 - 1800, prima sesiune 

  - 16 decembrie 2016, orele 1600 - 1800, a doua sesiune.

  

Înscrierile se vor efectua până la data de 24.11.2016, pentru cei care participă la prima sesiune şi până la 09.12.2016, pentru cei care participă la a doua sesiune.

 

  La înscriere, experţii contabili vor prezenta:

 1. Cerere înscriere în Grupul Experţilor Judiciari (click aici)

2. Fişă de opţiuni privind specializările (click aici )

3. O fotografie tip legitimaţie.

Valoarea taxei de participare la testare este de 15 lei, inclusiv costul legitimaţiei. 

Taxa se achită o dată cu depunerea cererii de înscriere.

Testarea va avea loc la sediul filialei şi constă în completare, în mod individual, a unui test grilă compus din 50 întrebări, fiecare având trei variante de răspuns din care una corectă. Fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte.   

Tematica şi bibliografia 

Set intrebări test GEJ 

 

 

  

  

IMPORTANT !!!!!!

 

 Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare pot fi găsite aici.

Normele pot fi consultate şi la sediul filialei  situat în strada Vlad Ţepeş, bl. C2, parter.
 
Procedura privind intocmirea, actualizarea si comunicarea catre Ministerul Justitiei - Directia pentru servicii juridice conexe, a "Listelor expertilor contabili pe specializari".
 
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009