Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Giurgiu




Comisia de disciplină
Preşedinte: EC. Ion DUŢAN
Membru titular: EC Vasile BENGHE
Membru titular: EC. Dorin COJOCARU
Membru supleant: EC. Mariana SPOIALĂ
Membru supleant: EC. Ioana MINCU
Membru supleant: EC. Daniela ŢONE
Membru supleant: EC. Neculina POPESCU
Membru supleant: EC. George POPA 




E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009