Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Giurgiu
    

BINE AŢI VENIT PE SITE-UL FILIALEI CECCAR GIURGIU

 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati (CECCAR) este organismul reprezentativ al profesiei contabile din Romania, autonom neguvernamental, non - profit si de interes public. Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national CECCAR este reprezentat in toate cele 42 de judete ale tarii, prin filiale teritoriale.

 

  Membrii CECCAR reprezinta mai mult de 50.000 de profesionisti contabili. Aproximativ 10000 din acesti profesionisti lucreaza in practica publica, iar ceilalti in industrie, comert, educatie, etc.

Sub deviza STIINTA, INDEPENDENTA, MORALITATE, Corpul actioneaza pentru sprijinirea membrilor sai in realizarea activitatilor specifice.

Prin deschiderea fata de toti practicienii contabili, indiferent de ramura din economie unde sunt angajati, Corpul si-a indeplinit unul din rolurile majore pe care le are in calitatea de membru al organizatiei mondiale a profesionalistilor contabili IFAC.

CECCAR a devenit o institutie indispensabila economiei romanesti, fapt confirmat si prin Legea nr.200/2004 care acorda CECCAR calitatea de autoritate competenta in domeniu, atunci cind se pune problema recunoasterii internationale a calificarilor in domeniu, cit si prin Legea contabilitatii modificata si completata care precizeaza ca prestarile de servicii in domeniul contabilitatii sa fie efectuate numai cu autorizarea CECCAR.

Specialistul contabil aflat permanent in centrul activitatii unei intreprinderi in care interesele actionarilor, clientilor, furnizorilor si a angajatilor sint de multe ori divergente, are menirea ca pe baza situatiilor financiare reale si corecte sa ofere o oglinda sintetica a activitatii, transpusa in cifre, dar care stau la baza deciziilor manageriale.

Desfasurata pe principii, concepte si reguli, activitatea profesionistului contabil este indispensabila omului de afaceri al secolului XX, deoarece prin cunostintele si judecata profesionala si in spiritul unui cod etic contribuie la succesul si dezvoltarea intreprinderii.

Stradania de a ridica profesia de contabil la un nivel de recunoastere si apreciere a fost exprimata inca din anul 1935 de catre fauritorul Corpului Contabililor, profesorul Trancu Iasi, care la Congresul contabililor din acel an cerea membrilor sa obtina asemenea prestigiu incit toata activitatea economica sa treaca prin serviciile contabililor.

Principiile de baza obligatorii profesionistului contabil sunt:

 • integritate;

 • obiectivitate;

 • independenta;

 • competenta profesionala;

 • confidentialitate;

 • responsabilitate.

Calitatile care caracterizeaza profesionistul contabil si care sunt dezvoltate de acesta permanent prin programul national de formare profesionala continua sunt:

 • competenta;
 • constiinta;
 • independenta;
 • moralitate;
 • probitate;
 • demnitate.

Prin respectarea principiilor de baza si prin calitatea muncii depuse de profesionistul contabil se doreste realizarea obiectivelor profesiei contabile, adica:

 • credibilitate fata de institutiile statului;

 • profesionalism in executarea serviciilor;

 • increderere din partea clientilor.

 

 

 

 

PARTICIPARE LA SEMINARUL MEMBRILOR DE ONOARE AI 
 
  
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI CONTABILE ŞI FINANCIARE
 
  
INTERVENŢIA DLUI CHRISTIAN NOYER
 
  
GUVERNATOR AL BĂNCII CENTRALE A FRANŢEI
 
 
înregistrare online - click aici
 

 

 

 

 

 

La împlinirea a 3 ani de la trecerea în nefiinţă a preşedintelui C.E.C.C.A.R., prof. univ. dr. Marin Toma, ne exprimăm veşnica recunoştinţă faţă de întreaga sa activitate lăsată în urmă şi totodată regretul faţă de incomensurabila pierdere.
Personalitate remarcabilă a vieţii economice din ţara noastră, preşedintele Marin Toma rămâne un model profesional şi uman, a cărui amintire va trăi veşnic în inima şi în mintea noastră. S-a remarcat prin muncă asiduă şi competenţă, cultură înaltă şi viziune, continuitate şi verticalitate.
Opera bogată, reprezentând o valoare naţională lăsată în urmă de preşedintele Marin Toma păstrează vie amintirea sa.
Cu o implicare fără margini în ceea ce reprezintă profesia contabilă, preşedintele Marin Toma a fost cel care a construit o imagine fără cusur a nobilei profesii, recunoscută nu numai în ţara noastră, dar şi pe plan internaţional.
"Profesia contabilă liberală nu ar fi existat fără ideile inovatoare ale celui care a fost Marin Toma, preşedintele C.E.C.C.A.R.”, Daniela Vulcan-Văduva, Director General C.E.C.C.A.R.
Respectul pentru întreaga activitate şi personalitate a prof. univ. dr. Marin Toma ne obligă să ne îndreptăm cu toţii gândurile către cel ce a fost preşedintele C.E.C.C.A.R. Fie ca amintirea sa să rămână veşnică în inimile noastre!
Dumnezeu să-l odihnească!

 27.05.2015 

 

 

 

Către,

EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII AUTORIZAŢI, SENATORI ŞI DEPUTAŢI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL PENTRU AMENDAREA PROIECTULUI CODULUI DE PROCEDURA FISCALA

Apel pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro - descarca de aici

ALEGERI PREŞEDINTE FILIALĂ, MANDATUL 2016 - 2020

În atenţia membrilor  filialei CECCAR GIURGIU,
 
În conformitate cu pct. 9 din Măsurile 56/2009 cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de nominalizare împreună cu Comisia de validare, aduce la cunoştinţa membrilor că preşedintele filialei CECCAR Giurgiu pentru mandatul 2016 – 2020 a fost ales d-nul EC GHINEA FLORIN.
Număr voturi obţinute de cei doi candidaţi:
- GHINEA FLORIN - 78
- GRIGORE MARIAN - 34.
 Comisia de nominalizare:                                                                                             Comisia de validare:
EC Bunea Vladimir                                                                                                            EC Duţan Ion
EC Dionisie Georgiana                                                                                                     EC Mănucu Mariana
Ca Moise Nicolae                                                                                                               Chilat Angela Petronela
Chilat Angela Petronela
 

ALEGERI PREŞEDINTE FILIALĂ, MANDATUL 2016 - 2020

Nota de informare privind Lista candidaţilor care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate pentru alegerile de preşedinte filială, mandatul 2016 - 2020 - click aici. 

Referatele candidaţilor:

1.GHINEA FLORIN - pag.1, pag. 2, pag. 3

2. GRIGORE MARIAN - pag. 1, pag. 2, pag. 3

Membrii cu drept de vot ai filialei CECCAR Giurgiu sunt solicitaţi să îşi exprime opţiunea cu privire la alegerea noului preşedinte, prin vot secret, în perioada 2 - 31.03.2015, în zilele lucrătoare interval orar 08,00 - 16,00, la sediul filialei CECCAR Giurgiu, str. Vlad Ţepeş, bl. C2, parter

Data anunţului: 27.02.2015

 

 

 

 

 ANUNŢ IMPORTANT !!!!!!

 

În ziua de 19.02.2015, orele 1400, în Sala mare a Centrului Cultural Local “Ion Vinea”  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei GIURGIU a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2014; Realizarea programului de activitate pe anul 2014, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la decembrie 2014; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2014.
2. Aprobarea Programului de activitate pe anul 2015;
3. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015;
4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi contabililor autorizaţi de onoare;
5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
6. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul 2016.
 
Conducerea filialei
 
ANUNŢ !!!!
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare CECCAR pct. 24, alin. 3 şi pct. 67 alin. 3, completat cu Măsurile 56/2009, "Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte".
Având în vedere procedura de alegere a preşedintelui filialei, candidaţii depun declaraţia de candidatură (model Declaraţie candidatură preşedinte filială) la sediul filialei până la data de 31.01.2015.

Procedura privind alegerea preşedintelui Consiliului filialei CECCAR Giurgiu este prevazută în Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. (3) si pct. 67 alin. (3) din ROF CECCAR şi poate fi consultată aici.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009